De contributie  is als volgt vastgesteld:    2017
Vereningingslid    € 30,--
Alleen trainen    € 60,--
Beeball    € 85,--
Pupillen    € 90,--
Aspiranten en junioren     € 105,--
Senioren    € 165,--
Voor kleding worden de volgende kosten in rekening gebracht en d.m.v. automatische incasso geïnd:    
Handschoen    € 15,--
Kleding beeball    € 10,--
Kleding Pupillen    € 20,--
Kleding overigen    € 30,-- 


De contributies en huur kleding worden in 2 termijnen afgeschreven op de volgende data:

28-02-2017
31-05-2017
 
Regels omtrent aan/afmelden
 
- Aanmelden kan altijd het hele seizoen
- Op de website vindt u een inschrijfformulier
- Aanmelden bij de bond voor een competitie wedstrijd kan tot 48 uur vóór een wedstrijd.
- Afmelden kan alleen schriftelijk of per mail bij: ledenadministratie.softbal@svspaarnwoude.nl
 
Dus uiterlijk voor 1 december schriftelijk afmelden, anders zit u vast aan nog een jaar contributie. De regels kunt u nalezen in het informatieboekje en op de website.