Adres sportpark:

Ringweg 12a
2064 KE Spaarndam

   

Telefoonnummer kantine:

023 5372904

   
       

STICHTING SPORTPARK SPAARNDAM  

(Kantine explotatie en Accommodatiebeheer)

Functie / afdeling

Persoon

Mail adres / Adres

Telefoonnummer

Voorzitter / Penningmeester

Bert Brals

 

06 13218678

Kantine explotatie en beheer

Frans Wempe

 

023 5433333

Algemene zaken

Gijsbert Vink

 

06 10604752

Secretariaat

Vacature

 

06 51228704

       

Correspondentieadres

Bert Brals

Ringweg 75

2064 KH Spaarndam

E-mailadres Stichting

 

stichting@svspaarnwoude.nl

 

Bankrekening

NL52 RABO 01183 05 654

   
       

OMNI BESTUUR

 

(Afdelingen Voetbal, Softbal en Klaverjas)

Functie

Persoon

Mail adres / Adres

Telefoonnummer

Voorzitter

Marcel Balsing

 

06-22214473

Penningmeester

Koos Pijnaker

 

06 46440586

Secretaris

Ed Karman

omnisecretaris@svspaarnwoude.nl

023 5261542

Afgevaardige Softbal

Jeroen van Bakkum

 

06 53847839

Afgevaardige Klaverjas

Jan Valbracht

 

06 55796822

       

Correspondentieadres

Ed Karman

Queridostraat 25

2024 HD Haarlem

E-mailadres OMNI

 

omni@svspaarnwoude.nl

 
       

BESTUUR VOETBAL

 

 

Functie

Persoon

Mail adres / Adres

Telefoonnummer

Voorzitter

Marcel Balsing

vbvoorzitter@svspaarnwoude.nl

06-22214473

Penningmeester  Koos Pijnaker  vbpenningm@svspaarnwoude.nl

06 46440586

Secretaris a.i.

Michael Vink

vbsecretaris@svspaarnwoude.nl

06 48620044

Beleid/algemenezaken

Michael Vink

vbsecretaris@svspaarnwoude.nl

06 48620044

Jeugd zaken / selectiezaken

Bas Weerman

vbtcjeugd@svspaarnwoude.nl

vbselectiezaken@svspaarnwoude.nl

06 11778330

Jeugd zaken / selectiezaken

Yuri Narayen

vbtcjeugd@svspaarnwoude.nl

vbselectiezaken@svspaarnwoude.nl

06 83894201
Jeugd zaken Martijn van der Pol vbtcjeugd@svspaarnwoude.nl 06 51411978
Overige Senioren Michael Vink mail@michaelvink.nl 06 48620044
       
Vertrouwenspersoon Peter Hugtenburg vbvertrouwen@svspaarnwoude.nl 06 53162813
       

Correspondentieadres

M.M. Vink

Noorderweg 18

2064 KD Spaarndam

Bankrekening

NL42 RABO 01183 02 051

   
       

HONK- EN SOFTBALBESTUUR

 

 

Functie

Persoon

Mail adres / Adres

Telefoonnummer

Voorzitter

Jeroen van Bakkum

hsbvoorzitter@svspaarnwoude.nl

06 53847839

Secretaris

Piet Roest

hsbsecretaris@svspaarnwoude.nl

023 5253894 / 06 29158451

Penningmeester

Mariëlle Gortzak

hsbpenningm@svspaarnwoude.nl

06 10525504

Ledenadministratie

Marion Kortekaas

hsbledenadm@svspaarnwoude.nl

06 16700993

Technisch coördinator

Michiel van Balen

hsbcoörd@svspaarnwoude.nl

06 50836464

Wedstrijdsecretaris senioren

Erik Barzilaij

hsbwedstr.secr.sen@svspaarnwoude.nl

06 50837157

Tournooicoördinator

Mitchel de Vries

 

023 5378650

Vertrouwenspersoon

Anja de Rover-Knijnenburg hsbvertrouwen@svspaarnwoude.nl 06 12443894
       

Correspondentieadres

Piet Roest

Kees 't Hoenstraat 11

2064 XJ Spaarndam

E-mailadres softbal

 

softbal@svspaarnwoude.nl

 

Bankrekening

NL58 RABO 01183 91 585

   
       

KLAVERJASBESTUUR

 

 

 

Functie

Persoon

Mail adres / Adres

Telefoonnummer

Voorzitter

Jan Valbracht

kjvvoorzitter@svspaarnwoude.nl

06 55796822

Secretaris

Ron IJlstra

kjvsecretaris@svspaarnwoude.nl

023 5372109 / 06 16232172

Penningmeester

Ed Karman

kjvpenningm@svspaarnwoude.nl

023 5261542 / 06 22484628

       

Correspondentieadres

Ron IJlstra

van Meeuwenstraat 15

2064 LD Spaarndam

E-mailadres klaverjas

 

klaverjas@svspaarnwoude.nl

 

Bankrekening

NL37 RABO 01183 04 178

   
       

Algemeen  (Geen bestuurders)

 

 

Functie / afdeling

Persoon

Mail adres / Adres

Telefoonnummer

Onderhoud kantine / complex

Gijs Vink

stichting@svspaarnwoude.nl

06 10604752

Consul Voetbal

Michael Vink

vbsecretaris@svspaarnwoude.nl

06 48620044

Website redactie voetbal

Rob Wempe vbwebsitered@svspaarnwoude.nl 06 13133180

Website redactie klaverjas

Rob Wempe kjvwebsitered@svspaarnwoude.nl 06 13133180

Website redactie honk/softbal

Robin de Rover hsbwebsitered@svspaarnwoude.nl 06 11629977

Archief commissie

Henk van Ommeren

archiefcomm@svspaarnwoude.nl

06 52084381

Archief commissie

Rosé van der Sluijs

archiefcomm@svspaarnwoude.nl

06 46179109

 

 

 

 

       

Mutaties gaarne (per mail) doorgeven aan Secretaris OMNI