Nieuws >> Voetbal

Jaarvergadering Voetbal

Rob Wempe 17-10-2018
Jaarvergadering Voetbal

Hierbij nodigen wij onze leden uit tot het bijwonden van de Algemene Jaarvergadering van de Afdeling Voetbal in de kantine van Sportpark Spaarndam.

 

Bij onvoldoende opkomst zal de 2e vergadering om 20.30 uur beginnen.

Agenda

 1. Opening & Mededelingen

 2. Notulen jaarvergadering 2016­2017 d.d 19 oktober 2017

 3. Jaarverslag, seizoen 2017­2018

 4. Verslag penningmeester, seizoen 2017­2018

 5. Verslag kascommissie

 6. Verkiezing kascommissie

 7. Bestuur

  Afgetreden:

  • ▪  Commisie zaken, Timo Boer, einde seizoen 2017/2018

   Aftredend:

  • ▪  Selectie zaken, Herman Berg, einde seizoen 2018/2019

  • ▪  Penningmeester, Simon Visser, einde seizoen 2018/2019

   Toetredend:

  • ▪  Selectie zaken, vacant

  • ▪  Penningmeester, vacant

  • ▪  Jeugd zaken, Wijnand Menger

 8. Budget begroting 2018/2019 Contributie verhoging 2019/2020

 9. Rondvraag en Sluiting

De notulen van de jaarvergadering 2016­2017 staan op de website van SV Spaarnwoude. Wij danken u allen alvast voor de moeite om aanwezig te zijn bij deze vergadering.

Het Bestuur.