Hierbij nodigen wij onze leden uit tot het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering van de Afdeling Voetbal in de kantine van Sportpark Spaarndam.

U bent van harte welkom op:

 Donderdag 19 oktober 2017 om 20.00 uur


Bij onvoldoende opkomst zal de 2e vergadering om 20.30 uur beginnen.

Agenda

 1. Opening & Mededelingen

 2. Notulen jaarvergadering 2015­-2016 d.d 6 oktober 2016

 3. Jaarverslag, seizoen 2016­-2017

 4. Verslag penningmeester, seizoen 2016­-2017

 5. Verslag kascommissie

 6. Verkiezing kascommissie

 7. Bestuur

 8.      ➢ Voorstel toetreden:
  •                  ●  Bas Weerman, Tcjeugd

  •                   ●  Yuri Narayen, Tcjeugd

 9. Budget begroting 2017/2018

  ➢ Contributieverhoging jeugd 2017/2018
 10. Voorstel Huishoudelijk Reglement en Vertrouwenspersoon

 11. Sportiviteit en Respect

 12. Sluiting

De notulen van de jaarvergadering 2015­-2016, het concept Huishoudelijk Reglement en Vertrouwenspersoon, zijn eerdaags te vinden op de website van SV Spaarnwoude.

Wij danken u allen alvast voor de moeite om aanwezig te zijn bij deze vergadering Het bestuur