• OMNI

  We zijn momenteel druk bezig met een herstructurering van de SV Spaarnwoude in zijn geheel.

  Nu is er een Stichting (Stichting Sportpark Spaarndam) die we willen laten opgaan in de OMNI vereniging SV Spaarnwoude. Dat proces zal enige tijd in beslag nemen in verband met notarissen en allerlei andere zaken, maar we hopen dat we toch dit jaar (2023) de omzetting gerealiseerd te hebben. We beschrijven de OMNI vereniging SV Spaarnwoude hier alsof de herstructurering al heeft plaats gevonden.

  De OMNI vereniging SV Spaarnwoude huurt het sportpark van de Gemeente Haarlemmermeer, momenteel zijn we bezig om ook het eigendom van de kantine en kleedkamers te verkrijgen, maar nu wordt dit nog gehuurd van de Gemeente Haarlemmermeer. De OMNI vereniging SV Spaarnwoude is verantwoordelijk voor het onderhoud van de velden en het gebouw, alsmede voor de inrichting. De OMNI vereniging SV Spaarnwoude dient ervoor te zorgen dat de sportverenigingen (Voetbal, Softbal en Klaverjas) haar sporten kunnen uitoefenen.

  Dit kost uiteraard geld, te denken valt aan de huur, verzekeringen, onderhoud maar ook (en dat is nu heel veel) de kosten voor energie en water. Vooral de gas- en elektriciteitsrekeningen zijn astronomisch. Dit moet betaald worden en daarvoor heeft de OMNI vereniging SV Spaarnwoude geld nodig. Dit krijgt ze door de reclameopbrengsten van de reclameborden (die ook weer deels naar de voetbal en softbal gaan) en wat heel belangrijk is de reclamemast. Daarnaast moeten wij het hebben van de exploitatie van de kantine. Deze exploitatie is eigenlijk de belangrijkste inkomstenbron van OMNI vereniging SV Spaarnwoude. Gelukkig zijn er binnen de OMNI vereniging vele vrijwilligers die allerlei belangrijke taken op zich nemen, en wij realiseren ons dat zij allen onmisbaar zijn!

  Wie zijn nu de mensen die in de OMNI vereniging SV Spaarnwoude zitten:

  • Voorzitter: Bert Brals bert@brals.nl
  • Penningmeester: Bert Brals bert@brals.nl
  • Secretariaat: Tessa Oldewarris t.oldewarris@ziggo.nl
  • Terreinbeheer: Gijsbert Vink g.j.vink@blauhek.nl