• Hierbij nodigen wij onze leden uit tot het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering 2022 - 2023 van de Afdeling Voetbal in de kantine van Sportpark Spaarndam. 

  U bent van harte welkom op: 

  Donderdag 26 oktober 2023 om 20:30 uur

  Bij onvoldoende opkomst zal de 2e vergadering om 21.00 uur beginnen. 

  Agenda 

  1. Opening & Mededelingen 
  2. Notulen jaarvergadering 2021-2022 d.d 10 november 2022 
  3. Jaarverslag, seizoen 2022-2023 
  4. Verslag penningmeester, seizoen 2022-2023 
  5. Verslag kascommissie, seizoen 2022-2023 
  6. Budget begroting 2023/2024
   Contributie verhoging 2024/ 2025
  7. Verkiezing kascommissie 
  8. Bestuur / Commissie 

  Aftredend/afgetreden

  • Marcel Balsing (Voorzitter)
  • Koos Pijnaker (Penningmeester) 

  Voorgestelde kandidaten 

  • Vacant – Voorzitter
  • Simon Visser (Penningmeeter)
  • Koos Pijnaker (Jeugd voorzitter) 
  • Ralph Brals (Algemene zaken) 

        9. Rondvraag en Sluiting 

  De notulen van de jaarvergadering 2021-2022 staan op de website van SV Spaarnwoude. Wij danken u allen alvast voor de moeite om aanwezig te zijn bij deze vergadering. 

  Het Voetbalbestuur. 

   

  Kijk hier voor notulen