Hierbij nodigen wij onze leden uit tot het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering van de Afdeling Voetbal in de kantine van Sportpark Spaarndam.

U bent van harte welkom op:
Bij onvoldoende opkomst zal de 2e vergadering om 20.30 uur beginnen.

Agenda

 1. Opening & Mededelingen

 2. Notulen jaarvergadering 2016­ 2017 d.d 19 oktober 2017

 3. Jaarverslag, seizoen 2017­ 2018

 4. Verslag penningmeester, seizoen 2017­ 2018

 5. Verslag kascommissie

 6. Verkiezing kascommissie

 7. Bestuur

  Afgetreden:

  • ▪  Commisie zaken, Timo Boer, einde seizoen 2017/2018

   Aftredend:

  • ▪  Selectie zaken, Herman Berg, einde seizoen 2018/2019

  • ▪  Penningmeester, Simon Visser, einde seizoen 2018/2019

   Toetredend:

  • ▪  Selectie zaken, vacant

  • ▪  Penningmeester, vacant

  • ▪  Jeugd zaken, Wijnand Menger

 8. Budget begroting 2018/2019 Contributie verhoging 2019/2020

 9. Rondvraag en Sluiting

De notulen van de jaarvergadering 2016­2017 staan op de website van SV Spaarnwoude. Wij danken u allen alvast voor de moeite om aanwezig te zijn bij deze vergadering.

Het Bestuur.