KNVB Meldingen

 

Informatie over de maatregelen uit het actieplan tegen geweld, voor sportiviteit!

Op 20 maart 2013 presenteerde de KNVB het actieplan tegen geweld, voor sportiviteit. Het plan is een handvat om verenigingen, leden en andere partijen in staat te stellen het verschil te maken. alleen kun je iets, samen kunnen we alles. Met ingang van het nieuwe seizoen treden een groot aantal van de beschreven maatregelen in werking. Dit brengt de nodige veranderingen met zich mee, waarover we alle betrokkenen graag willen informeren. 

De meest ingrijpende maatregelen zijn de tijdstraf bij de (eerste) gele kaart (bij de B-categorie van het veldvoetbal) en de verplichte visuele controle van de spelerspas (voor alle categorieën van zowel veld- als zaalvoetbal). Deze brochure beschrijft de achtergrond en de toepassing van deze nieuwe maatregelen. Het zal voor iedereen wennen zijn en wellicht in het begin nog stroef verlopen. De KNVB is bereikbaar voor alle vragen en eventuele onregelmatigheden die zich voordoen. Ook worden alle ontwikkelingen nauwgezet gevolgd, op zoek naar verbeterpunten. 

Deze brochure geeft ook een korte toelichting op de Hulplijn noodgevallen en het Meldpunt wanordelijkheden, twee maatregelen uit het actieplan die al sinds maart van dit jaar in de lucht zijn. De volledige informatie over deze en andere maatregelen uit het actieplan vind je op knvb.nl/actieplan.

 

De maatregelen uit het actieplan tegen geweld, voor sportiviteit: 

 • ·  Hulplijn noodgevallen 

 • ·  Meldpunt wanordelijkheden

 • ·  tijdstraf bij (eerste) gele kaart

 • ·  Publiceren gedragsregels

 • ·  Invoeringspelregelbewijsvoorjeugdspelers

 • ·  Bewijs sportief gedrag / cursus (‘sportiviteitsbewijs’)

 • ·  Inzetten extra waarnemers

 • ·  actie tegen (en met) recidiverende verenigingen

 • ·  Verbeteren gebruik spelerspas

 • ·  Online publicatie tuchtuitspraken 

 

Voetballers (mannen, vrouwen, jongens en meisjes) in de B-categorie (zie kader) van het veldvoetbal krijgen voortaan een tijdstraf van tien minuten opgelegd bij de eerste gele kaart. Een afkoelperiode die direct nadelige gevolgen heeft voor het eigen team. Omdat gele kaarten niet op het wedstrijdformulier komen te staan – en dus niet kunnen leiden tot een uitsluiting – levert deze maatregel minder administratie op voor de scheidsrechter en de vereniging. kortom: direct straffen en minder gedoe.

 

Voor de toepassing van de tijdstraf is een aantal zaken belangrijk: 

 • ·  Een tijdstraf duurt tien minuten. Voor de pupillen geldt een tijdstraf van vijf minuten.

 • ·  De scheidsrechter houdt de tijdstraf bij. Hij bepaalt wanneer de tijdstraf aanvangt en weer om is. De scheidsrechter geeft ook aan waar de speler de tijdstraf moet uitzitten en pas na een teken van de scheidsrechter mag de speler het veld weer betreden.

 • ·  Een speler kan slechts eenmaal per wedstrijd een tijdstraf krijgen opgelegd. Hierbij moet de scheidsrechter wel de gele kaart tonen. twee keer geel blijft rood en dus een definitieve veldverwijdering, maar ook deze kaarten hoeft de scheidsrechter niet te vermelden op het wedstrijdformulier. Een directe rode kaart komt wel op het wedstrijdformulier en kent de gebruikelijke tuchtrechtelijke procedure.

 • ·  als een doelverdediger een tijdstraf krijgt opgelegd, dan moet een andere speler zijn plaats als doelverdediger innemen. Deze speler moet wel even een ander shirt aandoen om als doelverdediger herkenbaar te zijn.

 • ·  Een tijdstraf die voor de rust niet geheel is vol gemaakt, wordt in de tweede helft voortgezet. als de tijdstraf van een speler nog niet om is bij het einde van de wedstrijd, wordt de resterende kwijtgescholden.

 • ·  Een team mag niet met minder dan zeven spelers op het veld staan. als dit gebeurt, wordt de wedstrijd gestaakt. Het team met minder dan zeven spelers is dan schuldig aan het staken van de wedstrijd.

 De volledige procedure rondom de tijdstrafregeling staat beschreven in het Bewaarnummer veldvoetbal 2013/’14. Deze is te downloaden via de online bibliotheek op knvb.nl. Betrokkenen kunnen bij vragen over de tijdstraf altijd contact opnemen met een KNVB-districtskantoor.

 •  

A-categorie en B-categorie

 

de tijdstraf is alleen verplicht voor wedstrijden behorende tot de B-categorie van het veldvoetbal. welke teams behoren tot de A-categorie en welke tot de B-categorie?

 

tot de A-categorie behoren:

 • ·  Mannen veldvoetbal standaard topklasse t/m de 6e klasse;

 • ·  Mannen veldvoetbal reserve hoofdklasse t/m de reserve 3e klasse
  (voor district Zuid II ligt de grens bij de reserve 4e klasse);

 • ·  Vrouwen veldvoetbal eredivisie t/m 3e klasse;

 • ·  A-, B-, C-junioren eredivisie t/m de 1e klasse; 

 • ·  D-pupillen 1e divisie t/m hoofdklasse.

  alle overige teams behoren tot de B-categorie. 

In het seizoen 2006/’07 heeft de KNVB de spelerspas ingevoerd. Hiermee hebben verenigingen een instrument om te controleren of de juiste speler op het juiste veld staat. Cruciaal voor een eerlijk competitieverloop. Voortaan dragen ook beide teams de verantwoordelijkheid voor de controle van de spelerspassen en het vastleggen van de gebeurtenissen tijdens een wedstrijd. Na afloop van de wedstrijd ondertekenen beide aanvoerders (bij jeugdvoetbal de leider) samen met de scheidsrechter het wedstrijdformulier. 

Om daarbij een verbetering in de controle van spelerspassen aan te brengen, wordt vanaf het seizoen 2013/’14 de visuele controle van de spelerspas verplicht gesteld. Dit is een gezamenlijke taak van beide aanvoerders/leiders en de scheidsrechter. De visuele controle vindt plaats op het veld direct voorafgaand aan de wedstrijd.

    

De Visuele controle in de praktijk

 

Met name de visuele controle van de spelerspas zal in de praktijk even wennen zijn. We hebben daarom gekozen voor een stapsgewijze invoering, te beginnen bij de a-categorie senioren. In de praktijk is hier vaak meer ruimte voor een dergelijke controle. Op basis van de eerste ervaringen kan daarna de invoering verder worden uitgebreid naar de andere categorieën.

Onderstaand overzicht geeft per categorie aan wanneer de visuele controle wordt ingevoerd:

  

Vanaf 1 september 2013

Verplichte visuele controle voor senioren mannen en vrouwen categorie A. 

Vanaf 1 november 2013

Verplichte visuele controle voor jeugdvoetbal jongens en meisjes categorie A. 

Vanaf 1 januari 2014

Verplichte visuele controle voor senioren mannen en vrouwen categorie B. 

Vanaf 1 maart 2014

Verplichte visuele controle voor jeugdvoetbal jongens en meisjes categorie B. 

 

Hieronder volgt een beschrijving van hoe de visuele controle in de praktijk kan plaatsvinden, dit om een houvast te geven. natuurlijk gaat dit scenario niet altijd op, we moedigen verenigingen dan ook aan een werkwijze te vinden die voor hen werkbaar is.

 

Controle voor de wedstrijd 

 • De aanvoerder (bij jeugdvoetbal de leider) vult de namen van zijn spelers in op het wedstrijdformulier en ondertekent het formulier om de juistheid van de gegevens te bevestigen. Vervolgens overhandigt hij de spelerspassen aan de scheidsrechter.

 • ·  De scheidsrechter controleert of de gegevens op de spelerspassen overeenkomen met de gegevens op het wedstrijdformulier.

 • ·  De scheidsrechter neemt de spelerspassen mee naar het speelveld. Direct voor aanvang van de wedstrijd laten de aanvoerders aan de scheidsrechters zien welke speler bij welke spelerspas hoort.

 • ·  Na deze handeling geeft de scheidsrechter de spelerspassen in bewaring aan het betreffende team. Het is in geen geval de bedoeling dat de controle er toe leidt dat de wedstrijd later begint. Dus geef de passen in bewaring bij de leider of laat de doelverdediger de passen in een tas in het doel leggen. Kies voor een praktische oplossing! 

 •  

Controle van wisselspelers die nog niet op het formulier staan:

Direct na de wedstrijd ontvangt de scheidsrechter de spelerspassen van deze spelers en voert een visuele controle uit.

· De scheidsrechter neemt deze spelerspassen vervolgens mee naar de ruimte waar hij het invullen van het wedstrijdformulier afrondt. Hier worden, in het bijzijn van de aanvoerders/leiders, de gegevens van de spelers op het wedstrijdformulier toegevoegd.

· De aanvoerders/leiders paraferen het (digitale) wedstrijdformulier, waarmee zij verklaren aanwezig te zijn geweest bij de (visuele) controle van de spelerspassen en geen bezwaar maken tegen eventuele aantekeningen op het formulier. als zij het niet eens zijn met de gang van zaken, kunnen zij dit melden bij de KNVB (schriftelijk bij het districtskantoor).

spelers zonder geldige spelerspas mogen niet deelnemen aan de wedstrijd. Wanneer een scheidsrechter twijfelt of de spelerspas wel bij een bepaalde speler hoort, mag de speler zich ook met een ander geldig bewijs legitimeren. uiteindelijk bepaalt de scheidsrechter of iemand wel of niet mag deelnemen aan de wedstrijd.

De volledige informatie over (het gebruik van) de spelerspas lees je in de Handleiding spelerspas (knvb.nl/clubsenleden/spelerspas). Ook hiervoor geldt dat het KNVB-districtskantoor voor aanvullende vragen bereikbaar is.

Sinds maart 2013 bestaat de hulplijn voor noodgevallen. Dit is een samenwerking tussen het Ministerie van Veiligheid & Justitie en de KNVB. als er behoefte is aan acute hulp, is er voor leden van de KNVB een speciaal telefoonnummer beschikbaar. Deze hulplijn is bestemd voor acute noodgevallen zoals vechtpartijen, bedreigingen, mishandelingen of andersoortige voorvallen van agressie. Doel is KNVB-leden direct bij te staan en waar mogelijk werk uit handen te nemen. Deze hulplijn is 24/7 bereikbaar via 0800-2299555.

Een melding wordt direct doorgegeven aan de politie en de KNVB. Indien noodzakelijk gaat de politie direct ter plaatse om de orde te herstellen en eventueel aangiften op te nemen. Zo nodig wordt slachtofferhulp ingeschakeld. De KNVB neemt direct contact op met de melder om hun verhaal aan te horen. Wanneer daar behoefte aan is denkt de voetbalbond met de vereniging mee over mogelijke vervolgstappen. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van mediaondersteuning of bijeenkomsten bij de vereniging.

Bij zeer ernstige gevallen zoals een sterfgeval, stellen het Ministerie van V&J en de KNVB een speciaal interventieteam samen. Dit team levert zowel directe crisisondersteuning als advies voor structurele oplossingen.

Naast de hulplijn voor noodgevallen kunnen alle wanordelijkheden rondom een wedstrijd via het wedstrijdformulier worden doorgegeven aan de KNVB. Dit is een vereiste om er een tuchtzaak van te kunnen maken. Er zijn echter ook andere negatieve ervaringen die geen noodgeval zijn en ook geen aanleiding voor een tuchtzaak.

Via het webformulier op knvb.nl/meldpunt kan iedereen melding maken van wanordelijkheden op en rond het (zaal) voetbalveld. Dit kunnen allerhande negatieve ervaringen zijn die ergernis veroorzaken. Op basis van deze klachten kan de KNVB wanordelijkheden inzichtelijk maken en waar mogelijk vroegtijdig ingrijpen.

 

 

 

Klik onderstaande link om te brochure te bekijken.

 

www.svspaarnwoude.nl/media/pdf/brochure_maatregelen_actieplan_internet.pdf