B-C-D junioren        
Coordinator vacture        
  Carel Kort MKYD10X 06-15639967 ckort@ziggo.nl 
  Stanley Koster GDWG66Q  023-5402800  stanley_2033@hotmail.com  
  Simon Visser CHZG28T 06-29513103 simon.visser@sita.nl  
  Co Wilderom CHZJ66K 06-51847207 j.wilderom1@planet.nl 
  Hanco Vermie    06-46072109 hanco@dds.nl 
  Dyllan Collignon      
         
E-F pupillen        
Coordinator Open Positie      
  Joost Roelofs      
  Jim Meinders      
  Jonathan van Drongelen      
  Gijs van Geldorp      
  Samuel Hofland       
  Casper Dirkx       
  Tim de Vries       
  Siem Oosterveer      
  Wester Schoorl      

 

 

                                                

 
Om bij SV Spaarnwoude de jeugd als wedstrijden goed te kunnen leiden hebben we clubscheidsrechters nodig.
Daarom ben ik weer op zoek naar zowel meisjes, dames, jongens en heren die wedstrijden willen fluiten en daarvoor een cursus willen volgen.
 
· Vanaf 12 jaar is er de Pupillen cursus scheidsrechter dit is voor de wedstrijden van de E + F pupillen
· Vanaf 15 jaar is er de Junioren cursus scheidsrechter dit is voor de wedstrijden van de C + D junioren
· Vanaf 16 jaar is er de B.O.S. (Basis Opleiding Scheidsrechter) cursus dit is voor de overige wedstrijden zowel jeugd als senioren

 

Scheidsrechtercursus 

Pupillenscheidsrechter

 
Doel en inhoud:
Deze cursus is bestemd voor jongeren vanaf 12 jaar die binnen de eigen vereniging wedstrijden van pupillen willen gaan leiden. De cursus richt zich op het leiden van E- en F-pupillen.

In deze korte cursus wordt ingegaan op: 
·         spelregels 7 tegen 7
·         leiden van wedstrijden 4 tegen 4 en 7 tegen 7
·         de praktische toepassing van deze onderwerpen
Organisatie: De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2,5 uur of 1 bijeenkomst (bijvoorbeeld op een dag in de schoolvakantie) van 5 uur en wordt bij een voetbalvereniging georganiseerd.
 
Juniorscheidsrechter
 
Deze opleiding is bestemd voor jongeren van 15 jaar tot 19 jaar die binnen de eigen vereniging jeugdwedstrijden willen gaan leiden. Bij de voetballende junioren bestaat ook de belangstelling om andere taken bij de vereniging uit te voeren.

Het scheidsrechter zijn bij een pupillen- of juniorenwedstrijd (D- en C-niveau) staat tijdens de cursus centraal.

Onderwerpen in de cursus zijn:
§  de 17 voetbalspelregels
§  organisatie en administratie
§  leiding geven aan voetballers
§  de praktische toepassing van deze onderwerpen
 
Organisatie:
De opleiding bestaat uit 5 bijeenkomsten van elk 3 uur en een spelregeltoets. Daarnaast moeten de deelnemers minimaal twee stagewedstrijden fluiten onder begeleiding van een (gekwalificeerde) Praktijkbegeleider Scheidsrechters. De cursus wordt bij voorkeur op 2 hele dagen in (school)vakanties of op avonden georganiseerd bij een voetbalvereniging.
De deelnemers die de spelregeltoets met goed gevolg afleggen en de stagewedstrijden naar behoren hebben gefloten, ontvangen het diploma Juniorscheidsrechter. Tijdens de opleiding houden de deelnemers een logboek bij.
 
Basisopleiding Scheidsrechter Veldvoetbal (BOS veld)
 
Opleiding voor diegenen die interesse hebben in het leiden van wedstrijden veldvoetbal waarvoor de scheidsrechter door de KNVB wordt aangesteld. De deelnemers worden opgeleid tot KNVB- en/of verenigingsscheidsrechter.
De cursus gaat uit van de praktijk. Op het veld wordt geoefend in het leiding geven aan 22 spelers en het toepassen van de spelregels daarbij.
 
Onderwerpen in de cursus zijn:
§  de 17 voetbalspelregels
§  organisatie en administratie
§  kennis van voetballen en voetballers
§  leiding geven aan voetballers
§  blessurepreventie
§  praktische toepassing van deze onderwerpen
 
Organisatie:
De cursus omvat 7 bijeenkomsten van 3 uur, een spelregeltoets en een examen strafrapport. Daarnaast moeten de deelnemers minimaal twee stagewedstrijden fluiten onder begeleiding van een (gekwalificeerde) Praktijkbegeleider Scheidsrechter. De cursus wordt op avonden gegeven, in de regel op een accommodatie van een voetbalvereniging. Tijdens de opleiding houden de deelnemers een logboek bij.
De deelnemers die aan de gestelde voorwaarden voldoen, ontvangen het diploma ”Basisopleiding Scheidsrechter Veldvoetbal”. Zij kunnen vervolgens worden aangesteld bij jeugdwedstrijden en/of wedstrijden in het lagere seniorenvoetbal.
 
Verkorte Basisopleiding Scheidsrechter veld
 
Opleiding voor diegene die interesse hebben in het leiden van wedstrijden veldvoetbal. De deelnemers worden opgeleid tot KNVB- en/of Verenigingsscheidsrechter. De scheidsrechterscursussen gaan uit van de praktijk. Op het veld wordt geoefend in het leiding geven aan 22 spelers en het toepassen van de spelregels daarbij.
 
Onderwerpen in de cursus zijn:
·         de 17 voetbalregels
·         organisatie en administratie
·         kennis van voetballen en voetballers
·         leiding geven
·         blessurepreventie
·         en de praktische toepassing van deze onderwerpen
 
Daarnaast dienen de cursisten minimaal twee stagewedstrijden, onder begeleiding van een gekwalificeerde Praktijkbegeleider Scheidsrechters, te fluiten. Van deze wedstrijden dienen de cursisten een praktijkverslag te maken. De Praktijkbegeleider Scheidsrechters stelt een begeleidingsrapport op. Tevens houden de cursisten tijdens de cursus een logboek bij. 
Met name de praktijk van het fluiten staat centraal tijdens de verkorte BOS.
 
Organisatie:
Het cursusdeel bestaat uit 4 bijeenkomsten van elk 3 uur en wordt op avonden gegeven, in de regel op een accommodatie van een voetbalvereniging.